©2017 Move Delft KvK 68445180

Het Coachee!-spel

Ik ben gecertificeerd kindercoach en wandelcoach. Ik coach op een bewuste, zinvolle, maar ook natuurlijke, creatieve en speelse wijze. Ik ben er om kinderen en volwassenen een stapje verder te helpen. 

Ik heb de licentie behaald om tijdens het coachen en begeleiden het Coachee! spel in te zetten.

Het spel kan worden gespeeld met kinderen en/of volwassenen en geeft op een veilige, speelse en creatieve manier veel informatie over het kind of de volwassenen.

 

De deelnemer moet verschillende vragen beantwoorden of opdrachten uitvoeren.

Deze vragen en opdrachten gaan over 6 verschillende levensgebieden:

* familie

* zelfbeeld / probleemoplossend vermogen

* kwaliteiten en talenten

* hulpvraag of het probleem 

* school / werk

* emoties 

De werkvormen zijn bijvoorbeeld: filosoferen, tekenen, werken met bewegingsvormen en gesprekken voeren.

Speel je met me mee?

Telefoonnummer: 06 41314172

Tarief:

55 euro per uur (incl. BTW)

Je ontdekt meer over iemand door een uur met hem te spelen,  

dan door een jaar met hem te praten 

PLATO